Wednesday, July 18, 2012

BGS Dec 2011 - Now available for download

BGS Dec 2011 - The concert held on 14th December 2011 for Brahma Gana Sabha at the Sivagami Petachi Auditorium, Chennai, is now available for download at http://www.sanjaysub.com

Concert details

Sanjay Subrahmanyan - Vocal
V Sanjeev - Violin
Patri Satish Kumar - Mrudangam
Anirudh Atreya - Khanjira

List of songs


1. Varnam - Narayanagowla - K Ata - Vina Kuppayyar
2. Ananda natamaduvar - Poorvikalyani - Rupakam - Neelakanta Sivan
3. Mariyemi kavalenu - Kannada - Adi - Ambujam Krishna
4. Soundararajam ashraye - Brindavana saranga - Rupakam - Muttusvami Dikshitar
5. Koluvaiyunnade - Bhairavi - Adi - Tyagaraja
6. Evvare ramayya - Gangeyabhushani - Adi - Tyagaraja
7. RTP - Kedaram
8. Iduvo tillai - Sindhu bhairavi - Adi - Gopalakrishna Bharati
9. Kalpagambikai nee - Behag - Rupakam - Papanasam Sivan
10. Tillana - Durbari kanada - M chapu - S Kalyanaraman