Thursday, January 10, 2013

Monday, January 7, 2013

Live in Toronto - RTP Kalyanavasantam (Downloadable album)


A new album - Live in Toronto - RTP Kalyanavasantam is now available for download at http://www.sanjaysub.com

The concert was held on 29th November 2009.

Sanjay Subrahmanyan - Vocal
S Varadarajan - Violin
Neyveli B Venkatesh - Mrudangam

1. Shri Parvati - Shriragam - K Ata - Kunnakkudi Krishnayyar
2. Saarasa dala nayana - Khamas - Chatusra Jhampa - Muttusvami Dikshitar
3. Chandiran oliyil - Malayamarutham - M Chapu - Subramania Bharati
4. Attharunam - Bhairavi - Adi - Papanasam Sivan
5. Swararagasudha - Sankarabharanam - Adi - Tyagaraja
6. Kaappaduve - Anandabhairavi - Rupakam - Thanjai Sivanandam
7. Niravati sukha - Ravichandrika - Adi - Tyagaraja
8. RTP - Kalyanavasantam
9. Lalisidalu - Ragamalika - Adi - Purandaradasa
10 Thunbam nergayil - Desh - Adi - Bharatidasan
11.Viruttham - Angai kodumalar - Ragamalika - Thayumanavar
12. Kalpagambikai - Behag - Papanasam Sivan
13. Nandatanaya - Bageshri - Adi - Purandaradasa
14. Tillana - Sindhu bhairavi - Adi - Thanjavur S Kalyanaraman